søndag 7. august 2016

*Insert appropriate title*

Så lenge har tankene tatt ferie fra målrettet skolevirksomhet, at de pr dato ikke en gang kan produsere tittel på denne teksten. Man håper dette bedrer seg utover i uka. Jeg er dessuten semesterregistrert på master i  norskdidaktikk, så noe bør hende før jeg skal produsere sammenhengende tanker -det være seg muntlig eller skriftlig.

Dette er om lag hva min sommerslumrende hjerne produserer denne morgenen, morgenen da lærernes planleggingsuke setter inn:

Kaffe
Se! Det regner!
Kaffe!
Hvor er nøkkelen?
Kaffe!!!
Jeg trenger en penn.
Se! Et gult blad på et tre jeg ikke husker navnet på utenfor vinduet!

Om ei uke treffer jeg litt over tredve førsteklassinger i et klasserom der jeg etter sigende skal drive opplæring i norskfaglige ferdigheter og kompetansemål. Det gjelder vel bare å ha penn og papir, drikke nok kaffe og krysse fingrene de nærmeste sju dagene. Så går det nok denne gangen også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Post masteroppgave syndrom*

Våren 2016 fikk jeg den lykkelige beskjed at jeg var innvilget 75% permisjon med lønn i to hele år, for å heve kompetansen min. To år er gåt...