torsdag 13. juni 2013

Gratification. Instant.

Thomas Glahns og Elias Ruklas utenforskap illustrert ved hhv deres plassering i kanten av skogen og i utkanten av den løpende samtalen. Eva Linde og Edvarda. Smedens Eva. Naturmetaforikk. Peer Gynt som er Askeladden på vranga. Å være seg selv nok. Formyndermennesket. Anarkiets begrensninger. Norrøne og kristne verdier. Unionsoppløsning. Livsløgnen hos Hjalmar Ekdal og Elias Rukla og alle mennesker. Ivar Aasens ville språkprosjekt. Wergelands utrettelige arbeid for demokratiske rettigheter. Vinjes Ferdaminni. Virginia Woolfs tankestrømsteknikk. Jon Fosse- novellenes repetisjoner. Samnorskprosjektets fiasko. Noras spill overfor ektemannen i dukkehjemmet som en truende livsløgnsbombe. Doktor Relling. Doktor Rank. Morsmetaforen i Fedrelandssang. Pushwagners samlebåndssamfunn. Autoritetskritikk. Øverland. Bull. Skram. -Hellemyrsfolket, for pokker!

Etter to dager muntlig eksamen i vg3, skjønner jeg at noe gikk ekstra bra dette skoleåret. De timene jeg får sitte der og høre på og oppleve alt de kan si, er en massiv belønning. En fråtsing i resultater av hundrevis av arbeidstimer det siste skoleåret. Den ekstreme cocktailen av nervøsitet og forventning og mestringsønske som ligger tjukk som røyk i lokalene disse dagene. Lufta er til å skjære i.

Jeg klemmer folk helt ut av det blå. Jeg smiler av meg ansiktet. Noen ganger slutter jeg å konsentrere meg av bare glede. Jeg holder tomlene opp under pulten under eksaminasjonen. Jeg holder pusten. Jeg er redd for å stille feil spørsmål, men når jeg likevel gjør det, står de der og smiler og snakker om "Brand", som om de var Ibseneksperter. Da blunker jeg litt så sikten blir klar igjen. Og smiler.

Takk for vidunderlige muntligdager!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Post masteroppgave syndrom*

Våren 2016 fikk jeg den lykkelige beskjed at jeg var innvilget 75% permisjon med lønn i to hele år, for å heve kompetansen min. To år er gåt...